Additional information

powrót

Czas wdrożenia

Czas wdrożenia jest zależny w głównej mierze od formy w jakiej chcą Państwo korzystać z systemu biletowego oraz od wymagań i oczekiwań co do jego funkcjonalności. Oferujemy trzy główne formy współpracy podany poniżej czas wdrożenia dotyczy systemu w wersji podstawowej, bez specjalnej rozbudowy.

Licencja wersja standard lub Wynajem systemu w wersji pełnej

Przy założeniu wykorzystania standardowej wersji systemu oraz standardowego layoutu sprzedaży internetowej wersja systemu, może zostać uruchomiona w ciągu 2 dni roboczych.

Należy pamiętać, że na uruchomienie systemu składają się także czynności dodatkowe takie jak:

  • skonfigurowanie sal w systemie (od 1 do 7 dni roboczych w zależności od skomplikowania sali), sale z miejscami nienumerowanymi konfigurowane są samodzielnie przez administratora systemu
  • uruchomienie płatności internetowych - czas na podpisanie umowy z odpowiednim systemem

Wynajem okresowy systemu

Założenie jest tutaj takie, że system wynajmowany jest w wersji aktualnie dostępnej, ze standardowymi ustawieniami layotów strony sprzedaży internetowej.

Takie uruchomienie jest możliwe w przeciągu 1 dnia roboczego, przy czym należy pamiętać iż ewentualne skonfigurowanie sal w systemie może zając dodatkowo od 1 do 7 dni roboczych w zależności od skomplikowania sali)

Licencja - rozbudowa

Czas uruchomienia wersji podstawowej jest identyczny jak w przypadku zwykłej licencji. Dodatkowe funkcjonalności mogą zostać uruchomione wg. wspólnych ustaleń i harmonogramu, który jest każdorazowo tworzony w momencie zgłaszania potrzeb rozbudowy.

Czas wdrożenia systemu przedstawiony powyżej jest czasem szacunkowym i może w niektórych okresach się wydłużyć. Może również na specjalne życzenie kupującego zostać skrócony nawet do kilku godzin, przy czym wymaga to dodatkowych ustaleń i wcześniejszego potwierdzenia naszej gotowości do takiej operacji.